Yarışmaya katılım ücretli midir?

Hayır. Yarışma kapsamında yapılan başvurularda öğrenciler başvuru ücretini, araştırma raporu hazırlanması ücretini ve inceleme raporu hazırlanması ücretini ödemeyeceklerdir.

Uyarı: Patent/Faydalı Modeller için başvuru tarihinden 2 yıl sonra (3. Yıldan itibaren) ödenmeye başlanan ve patentin/faydalı modelin koruma süresi olan 20/10 yılın sonuna kadar devam eden yıllık sicil kayıt ücretlerinin her yıl vade tarihine kadar ödenmesi başvuru sahiplerinin sorumluluğunda olacaktır.

Yarışmaya nasıl katılım sağlanabilir?

Yarışmaya katılım sağlamak için Türk Patent ve Marka Kurumunun elektronik başvuru sistemi olan EPATS üzerinden sadece online olarak yeni bir patent veya faydalı model başvurusu yaparak katılım sağlayabilirsiniz.

EPATS'a e devlet yoluyla giriş yaptıktan sonra yeni başvuru bölümünden patent veya faydalı model başvurusunu seçerek başvurunuza başlayabilirsiniz.

Başvuru aşamasında başvuru sahiplerinden birisinin öğrenci olması durumunda sistem sizi yarışmaya dâhil edecektir.

Yarışmaya katılım durumunuzu başvuru sonrasında oluşan başvuru formunuzdan kontrol edebilirsiniz.

Yarışmaya Birden Fazla Başvuru İle Katılabilir miyim?

Evet, birden fazla buluşunuz söz konusu ise birden fazla başvuru yapabilirsiniz. Sayı sınırı yoktur.

Aynı Buluş İle Hem Patent Hem Faydalı Model Başvurusu Yapabilir Miyim?

Hayır, aynı buluş ile hem patent hem faydalı model başvurusu yapamazsınız.

Yarışmaya Kimler Katılım Sağlayabilir?

Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı liselerde öğrenim gören tüm öğrenciler katılım sağlayabilir.

Yarışma kapsamında bir başvurunun değerlendirilmesi için başvuru sahiplerinden en az 1 kişi öğrenci olmalıdır.

Örneğin bir öğrenci tek başına başvuru sahibi olarak yarışmaya katılım sağlayabilir.

“Öğrenci ve gerçek kişi/tüzel kişi” başvuru sahibi olarak yarışmaya katılabilir.

Başvuru ve buluş sahiplerinde herhangi bir sayı kısıtlaması yoktur.

Öğrencinin başvuru sahipleri arasında olmadığı herhangi bir durumda, o patent/faydalı model başvurusu yarışma kapsamına alınmaz.

Yarışmada Kimler Ödül Kazanır?

Ödül kazanılması durumunda söz konusu ödül sadece başvuru sahibi olan öğrencilere verilecektir.

Yarışmada Dereceye Girilmediğinde Patent/Faydalı Model Başvurusu Geçersiz mi Sayılır?

Hayır. Dereceye girseniz de giremeseniz de yapmış olduğunuz patent başvurunuzun işlemlerine ilgili kanun ve mevzuat hükümleri gereği devam edilir.

Patent Başvuru Unsurlarını Nelerdir? Nasıl Hazırlarım?

Yarışmaya katılmak için yapacağınız patent başvurunuz için tarifname, istemler, özet ve varsa(resimler) unsurlarını hazırlamanız ve bu unsurları pdf dosya formatında EPATS üzerinden başvuru yaparken ilgili kısımlara yüklemeniz gerekmektedir

Başvuru unsurlarını hazırlarken, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/PAbout adresinde yer alan Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu ndan faydalanabilirsiniz. Söz konusu kılavuz ayrıntılı ve yeterlidir.

Ayrıca başvuru unsurlarını hazırlamadan önce yayımlanmış patent/faydalı model başvuruları arasında ön araştırma yapmak isterseniz aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz.

Başvurumla İlgili Bir İşlem Yapmam Gerektiğinde Nasıl Yapabilirim?

Patent/Faydalı Model başvurunuzun tüm işlemlerini Türk Patent ve Marka Kurumunun elektronik başvuru sistemi olan EPATS üzerinden gerçekleştirmelisiniz. Tüm işlemler online olarak yapılmaktadır.

Patent ve Faydalı Modelin Farkı Nedir?

Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Patent
Faydalı Model
Yenilik
✔ Bakılır
✔ Bakılır
Buluş Basamağı
✔ Bakılır
× Bakılmaz
Sanayiye Uygulanabilirlik
✔ Bakılır
✔ Bakılır
Usuller ve Usuller Sonucunda Elde Edilen Ürünler
✔ Korunur
× Korunmaz
Eczacılıkla İlgili Maddeler
✔ Korunur
× Korunmaz
Biyoteknolojik Buluşlar
✔ Korunur
× Korunmaz
Kimyasal ve Biyolojik Maddeler
✔ Korunur
× Korunmaz
Araştırma Raporu
✔ Var
✔ Var
İnceleme Raporu
✔ Var
× Yok
Koruma Süresi
20 Yıl
10 Yıl

Daha ayrıntılı bilgi için https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/PAbout adresinde yer alan Patent Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.