Veli/Vasi Onay İşlemi Kullanıma Açıldı (04.11.2020)

Türk Medeni Kanununa göre fiil ehliyetine sahip olmayan kişiler (18 yaşını doldurmamış veya kısıtlı kişiler) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak sınai mülkiyet başvurularına ilişkin iş ve işlemler için bir defaya mahsus olmak üzere ilgili kişinin velisinin/vasisinin açık onayı istenecektir.

Bu kapsamda EPATS’ta Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler menüsü altında Veli/Vasi Onay İşlemi geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır.

Söz konusu işlem, fiil ehliyetine sahip olmayan kişinin velisi/vasisi tarafından e-Devlet şifresiyle EPATS’a giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. Veli/vasi tarafından gerçekleştirilen onay işleminin ardından, ilgili kişiler patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurularında başvuru sahibi olarak eklenebilecektir.

Fiil ehliyetine sahip olmayan kişiler adına veli/vasi onay işlemi gerçekleştirilmeden yapılan başvurularda “Başvuru sahipleri arasında fiil ehliyetine sahip olmayan kişi bulunduğundan, kişinin velisi/vasisi tarafından Diğer İşlemler alanından Veli/Vasi Onay işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” uyarısı çıkacaktır.